Заштита на личните податоци

Оваа изјава за заштита на личните податоци се однесува на заштита на личните податоци кои се наоѓаат на страниците на Лапај и кои со користење на тие страници се собрани и сочувани во базите на податоци на Интернет страниците на домеинот www.lapaj.mk од Крајните корисници. ИДИПИ КОМ ДООЕЛ како давател на услуги на Интернет страниците (во понатамошниот текст – “Ние“) е посветен да ја заштити Вашата приватност додека сте online. Ве молиме да го прочитате следното, како полесно би разбрале кои информации ги со бираме од Вас (во понатамошниот текст – “Корисник“ или “Краен корисник“) и како ги користиме тие информации. Ако имате било какви прашања во врска со доверливоста на податоците, Ве молиме да ни испратите e-mail порака на e-mail адресата contact@lapaj.mk

Ве молиме, внимателно да ја прочитате оваа изјава за заштита на личните податоци. Со пристапот или користењето на нашите интернет страници, потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале и дека се согласувате со сите услови за заштита на личните податоци и со начините на користење на нашите интернет страници. Доколку не се согласувате со овие услови, напуштете ја нашата интернет страница, не пристапувајте и не ја користете оваа интернет страница.

Оваа изјава за заштита на личните податоци можеме да ја измениме во било кое време со објавување на изменетиот текст на изјавата за заштита на личните податоци во делот “Заштита на личните податоци“ на нашите интернет страници. Измените на изјавата за заштита на личните податоци стапуваат на сила веднаш по објавата на овие интернет страници. На секој Корисник паѓа одговорноста периодично да ја прегледа оваа Интернет страница и да ја проучи измената на изјавата за заштита на личните податоци. Продолжувањето на користењето на оваа Интернет страница од ваша страна, по стапувањето на сила на таквите измени, подразбира дека ги потврдувате и прифаќате сите услови на така изменетата изјава за заштита на личните податоци.

Ние собираме два вида на информации за Корисниците на нашите Интернет страници: лични идентификациски информации и не-лични идентификациски информации.

Лични идентификациски информации. Лични идентификациски информации се информации кои го идентификуваат специфичниот Краен корисник. Кога ќе се вклучите во одредени активности на нашите Интернет страници, како што се отварање на кориснички профил, нарачување на производи или услуги од нас или од нашите партнери, објавување на содржини и/или објавување на текстови на форуми, учествување во наградни игри или томболи кои ги спонзорираме ние или нашите партнери, пополнување анкети, објавување на коментари, праќање на повратни информации до нас или нашите партнери, барање на информации за нашите услуги, јавување на оглас за работа, ставање на видео запис или потпишување на посебни понуди од трети лица преку нашите Интернет страници (во понатамошниот текст кога се споменуваат заедно – идентификациски активности), можеме од Вас да побараме да ни дадете одредени информации за Вас. Вклучувањето во идентификациски активности е опционално. Меѓутоа, доколку се одлучите да се вклучите во некоја идентификациска активност, можеме од Вас да побараме да обезбедите некои лични информации, како што се име и презиме, e-mail адреса и телефонски број. Кога нарачувате производи и услуги, можеме од Вас да побараме да ни дадете информација за бројот на Вашата кредитна картичка, датум на важност, код за авторизација и други информации поврзани со тоа. Во зависност од видот на активностите, некои информации, кои бараме да ни се достапни, се одредени како задолжителни, а некои како доброволни. Ако не доставите информација која е задолжителна за одредена активност, нема да Ви биде дозволено вклучување во таа активност.

Ние ги користиме личните идентификациски информации како би Ви понудиле производи и услуги, организирале томбола и наградни игри, унапредиле работата на оваа интернет страница, подобриле нашите огласувачки и промоциски напори, анализирале употребата на интернет страниците на www.lapaj.mk, би ја подобриле нашата понуда на производи и услуги и би го испитале Вашето искуство со трети лица. На пример, ако на нашата служба за корисници испратите e-mail порака, ние би можеле да ги користиме Вашите коментари и повратни информации како би можеле другите да ги известиме за нашите услуги и тој ваш коментар можеме да го објавиме на нашите огласувачки материјали на нашата интернет страница. Освен тоа ако ја користите нашата интернет страница за праќање на информации или производи на други личности, можеме да ги зачуваме Вашите лични информации и лични информации на било кој примател. Можеме да ги користиме контакт информациите на таа друга личност како би му/и овозможиле да го прегледа и прифати вашиот подарок или би му овозможиле на тој примател пристап до информациите кои Вие сте ги побарале, а ние сме ги испратиле. Исто така можеме да ги користиме личните идентификациски информации за решавање на проблеми, имплементација на административни задачи, воспоставување контакт со Вас, почитување на договорот со Вас, вклучувајќи ги Услови за користење и Изјавите за заштита на личните податоци на нашите интернет страници, почитување на соодветните закони и соработка со службите за спроведување на законите.

Ние нема да ги даваме Вашите лични идентификациски информации на други лица освен на оние кое се посебно наведени овде.

Ние можеме да ги споделиме Вашите информации со поврзани ресторани. Ние даваме некои производи или услуги заеднички со одредени ресторани. Тие се попознати како „поврзани ресторани“. Ние делиме некои од Вашите идентификациски лични податоци со поврзаните ресторани како би им помогнале да Ви пружат подобра услуга и да ја пратат вредноста на нашата програма. Споделувањето на овие информации ќе му овозможи на поврзаниот ресторан да се рекламира директно кај вас, доколку за тоа се одлучи. Меѓутоа, ние ќе ги споделиме личните идентификациски информации со поврзаните ресторани само ако се вклучите во идентификациска активност, и тоа само со поврзаниот ресторан кој е вклучен во таквата идентификациска активност. На пример, ако купите промотивен Лапај купон од одреден ресторан, ние можеме со тој ресторан да ги споделиме Вашето име, презиме и e-mail адреса.

Ние можеме да споделиме ваши информациии со поврзани друштва. Ние заеднички даваме некои производи или услуги со други малопродажни продавници кои нудат попусти преку нас. Тие се познати како „поврзани друштва“. Ние можеме да споделиме ваши лични идентификациски информации со поврзаните друштва така да можат да Ве контактираат во врска со некоја парична трансакција. Споделувањето на овие информации ќе му овозможи на поврзаното друштво директно да се рекламира кај вас, доколку се одлучи за тоа. Меѓутоа, ние ќе споделуваме лични идентификациски информации со поврзаното друштво само ако се вклучите во идентификациска активност, и тоа само со поврзаното друштво кое е вклучена во таквата идентификациска активност. На пример, ако купите промотивен Лапај купон за одредена малопродажна продавница, ние со таа продавница можеме да го споделиме Вашето име, презиме и e-mail адреса.

Ние можеме да споделиме Ваши информации со овластени трети лица даватели на услуги. Ние даваме некои наши услуги и производи преку трети лица. Овие „Трети даватели на услуги“ спроведуваат некои активности во наше име, како што се испраќање и дистрибуирање на наши административни и промотивни е-маил пораки. Ние можеме да споделиме Ваши лични идентификациски информации со таквите даватели на услуги заради исполнување на нарачки, испорака на пакети, испраќање на обична пошта и e-mail пошта, администрирање на наградни игри или томбола, отстранување на дупликат информации на листите на клиенти, анализа на податоци, давање на услуги за огласување, обезбедување на резултати од пребарувања и линкови, обработка на плаќања со кредитни картички, управување со интернет страниците www.lapaj.mk, решавање на проблеми и давање на кориснички услуги. Ние исто така можеме да прибираме лични информации на поединци и друштва со кои имаме деловни односи (“поврзани“) и можеме исто така да споделуваме нивни информации со давателите на услуги како би ги оствариле нашите административни задачи подобро. На пример, кога нарачувате услуга, податоците од вашата кредитна картичка ги предаваме на банката, која ја издала картичката, како би го потврдиле плаќањето на услугата и доколку е потребно, ја даваме вашата адреса на службата за испорака како би можеле да ја испорачаат услугата. Слично, ние можеме да дадеме информација од поврзаното друштво на нашата банка како би го спровеле плаќањето. Ние ги охрабруваме поврзаните ресторани, поврзаните компании и третите провајдери на услуги да ги прифатат и објават изјавите за заштита на личните податоци. Употребата на Вашите лични идентификациски податоци од нивна страна е пропишана со изјавите за доверливост за податоци на тие страни и не е под наша контрола.

Ние можеме да споделиме Ваши информации и во случај на деловно превземање. Како и кај другите деловни работења, ние можеме да се споиме или нас може да не превземе друго друштво. Ако тоа се случи друштвото следбеник ќе ги добие информациите кои ние ги чуваме, вклучувајќи ги личните идентификациски информации. Меѓутоа личните идентификациски информации ќе останат подложни на оваа изјава за заштита на личните податоци.

Ние можеме да ги споделиме Вашите информации со цел за наша заштита и заштита на другите. Ние исто така можеме да ги откриеме личните идентификациски информации кога веруваме дека нивното откривање ќе помогне во спроведување на законот или кога тоа е неопходно како последица на судски налог, дека тоа ќе обезбеди усогласеност со оваа изјава за доверливост на податоци, Условите за користење на нашите интернет страници или други договори; или да се заштити правото на сопственост или сигурноста на овие интернет страници, нивниот корисник или други лица.

При отворање на профил на Лапај ви се нуди избор да изберете помеѓу стандарден начин на регистрација со пополнување на сите задолжителни полиња или пак преку поедноставен пат со користење на Facebook Registration или Facebook Login алатките кои овозможуваат брза регистрација и логирање на вашиот профил. Овие алатки ги повлекуваат вашите лични идентификациони податоци потребни за креирање на Лапај профил од вашиот постоечки Facebook профил со што ви заштедуваат време и непотребно памтење на лозинки. Со самото креирање на профил со Facebook Registration или Facebook Login алатките, ги прифаќате дадените Услови за користење и политиката за Заштита на личните податоци на Лапај.

Личните податоци на корисникот и податоците околку направените трансакции на нашите интернет страници се чуваат најмалку 3 години во базата на податоци и потоа се бришат доколку во последните 3 години корисникот не го употребил својот профил преку кој ги извршил трансакциите.

Личните податоци на корисникот добиени преку нашите интернет страници се чуваат во база на податоци која се наоѓа во Република Германија.

Не-лични идентификациски информации. Не-личните идентификациските информации се информации кои не го идентификуваат специфичниот Краен корисник. Овој вид на информации можат да вклучуваат ставки како што се Uniform Resource Locator (URL) на интернет страниците кои се посетени пред да ја отворите нашата интернет страница, URL на интернет страниците кои се посетени по напуштањето на нашата интернет страница, вид на пребарувач кој го користите и вашата Internet Protocol (IP) адреса. Ние и/или нашите овластени даватели на услуги и огласувачи, можеме автоматски да ги прибираме овие информации кога ќе ја посетите нашата интернет страница, со помош на електронските алатки како што се Cookie и Web beacon или Pixel tag алатки.

Ние ги користиме не-личните идентификациските информации за решавање на проблеми, администрирање на Интернет страницата, анализа на трендовите, прибирање на демографски податоци, анализа на усогласеноста со позитивните прописи и соработка со службите за спроведување на законот. Исто така ние можеме да ги делиме овие информации со нашите овластени даватели на услуги и огласувачи, а како би ја измериле вкупната ефикасност на нашето online огласување, содржина и програмирање.

Ние можеме да откриеме или споделиме не-лични идентификациски информации со Партнерите, Поврзаните друштва и со Огласувачите. На пример, ние можеме да ги споделиме собраните демографски информации (кои не ги вклучуваат личните идентификациски информации) со “Трети огласувачи“ или “Трети агенции за огласување“ и на други лица како што е доле наведено:

Ние користиме Трети агенции за огласување за опслужување на огласите на нашите страници. Овие агенции можат да ги користат не-личните идентификациски информации за Вашите посети на оваа или други интернет страници, со цел преку употреба на мрежни ознаки, да обезбедат огласи за стоки и услуги за кои Вие би можеле да бидете заинтересирани. Ние исто така користиме Трети даватели на услуги за следење и анализа на статистика за употребата и волуменот на не-лични идентификациски информации на нашите Корисници, а со цел за администрирање на нашите интернет страници и постојано подобрување на нивниот квалитет. Ве молиме да имате предвид дека овдека не се работи за лични идентификациски податоци, туку само за сумирани активности на нашите Корисници. Овие податоци се собираат во наше име и според тоа претставуваат наша сопственост и само ние ги користиме.

Ние сметаме дека Вие би требале да имате можност за пристап и промена на личните идентификациски податоци кои ни ги давате. Вие можете да промените било која од Вашите Идентификациски лични информации на вашиот профил или пак со праќање на e-mail порака на contact@lapaj.mk. Во таа e-mail порака, ве молиме да го наведете Вашето име и e-mail адреса и кои информации сакате да ги ажурирате кога не контактирате.

Ви препорачуваме што побрзо да ги ажурирате Вашите лични идентификациски информации кога тие ќе се променат. Можете да побарате бришење или отстранување на информациите за вашиот кориснички профил; меѓутоа, со оглед на тоа дека ги чуваме поранешните трансакции, не можете да ги избришете информациите во врска со поранешните трансакции на нашите интернет страници. Покрај тоа, можеби нема секогаш да бидеме во можност до крај да ги избришеме сите ваши информации.

Како услов за купување на нашите производи или услуги, ние бараме Ваша дозвола да Ви испраќаме Административни и Промотивни e-mail пораки. Ако побарате, ние ќе Ви испраќаме информации во врска со активностите на Вашиот кориснички профил и Вашите купувања, како и ажурирани информации во врска со нашите производи и промоциски понуди. Не можете да го исклучите примањето на Административните e-mail пораки. “Административните e-mail пораки“ се однесуваат на Корисничката активност на интернет страницата и вклучуваат пораки во врска со одредени Кориснички профили, барања или прашања, како и пораки во врска со купувањето на производи и услуги. За разлика од Административните e-mail пораки, можност за избор имате во поглед на Промоциските e-mail пораки. Промоциските e-mail пораки ги огласуваат нашите производи и услуги, вклучувајќи ексклузивни продажни и други понуди и/или производи и услуги на нашите Огласувачи и Поврзани друштва. Ние ги праќаме Промоциските e-mail пораки на Корисниците кои се регистрирани и кои ја имаат избрано опцијата за примање на Промоциски e-mail пораки. Доколку не сакате од нас да примате Промоциски e-mail пораки, можете во било кое време по регистрацијата да ја изберете опцијата за откажување на примање на Промоциски e-mail пораки преку Вашиот профили или пак со праќање на e-mail порака на contact@lapaj.mk или со означување на полето “кликни тука за да се одјавиш“ на дното на било која наша e-mail порака. Во случај на контактирање, ве молиме наведете го Вашето име и e-mail адреса и кој вид на Промоциски e-mail пораки повеќе не сакате да ги примате.

Заштитата на податоците ја разбираме сериозно и превземавме разни мерки на претпазливост како би ги заштитиле личните идентификациски информации. До Вашите лични идентификациски информации на нашата интернет страница можете да пристапите со помош на лозинка и вашата e-mail адреса. Оваа лозинка е криптирана. Ви препорачуваме, Вашата лозинка да не ја откривате никому. Или преку вашиот Facebook профил. Покрај тоа, Вашите лични идентификациски информации се чуваат на сервер на кој можат да пристапат само избрани личности и даватели на услуги. Ние вршиме криптирање на одредени осетливи информации користејќи Secure Socket Layer (SSL) технологија, како би обезбедиле сигурност на Вашите лични идентификациски информации откако ќе стигнат кај нас.

За жал ниту еден пренос на податоци преку интернет, или било која безжична мрежа не може да биде 100% сигурен. Како последица на тоа и покрај тоа што спроведуваме комерцијално разумни заштитни мерки за заштита на податоците и се здружуваме со друштвата што го прават истото, не можеме да ја гарантираме заштитата на било која информација пренесена на или од нашата интернет страница и не сме одговорни за дејствијата на било кое трето лице кое таквите информации ги прима.

Следење на податоци – Cookies. Со цел да го олесниме и прилагодиме Вашето искуство на овие Интернет страници ние испраќаме и превземаме Cookies на вашиот компјутер. Cookie е мала текстуална датотека која се наоѓа на компјутерот на Корисникот со цел за чување на податоци. Таа содржи информации за Корисникот. Ние ги користиме Cookies за да Ви заштедиме време при користењето на овие интернет страници, да се потсетиме кои сте и да ги следиме и насочуваме интересите на Корисникот, а се со цел да му обезбедиме индивидуално прилагодено искуство. Cookies исто така ни овозможуваат од вас да ги собереме не-лични идентификациски информации, како што се информациите за тоа кои страници сте ги посетиле и на кои линкови сте кликнале. Употребата на овие информации ни помага да создадеме повеќе кориснички прифатливо искуство за сите посетители. Покрај тоа, можеме да користиме Трети агенции за огласување за прикажување на огласи на нашата интернет страница. Како дел на нивната услуга, тие можат да стават одвоени Cookies на вашиот компјутер. Ние немаме пристап или контрола над тие Cookies. Оваа изјава за заштита на личните податоци пропишува употреба на Cookies само од страна на нашите интернет страници и не се однесува на употребата на Cookies од страна на било кој Огласувач. Поголемиот број на пребарувачи автоматски ги прифаќа Cookies, но Вие сте во можност да ги наместите поставките на вашиот пребарувач да ги одбива Cookies. Ве молиме да земете предвид дека доколку ги одбиете или избришете овие Cookies, постои можност дека некои делови од нашите интернет страници нема правилно да работат.

Други начини на следење. Ние можеме да користиме и други стандардни технологии како што се pixel tags и web beacons за следење на вашата употреба на нашите интернет страници и промоции, или можеме да им дозволиме на Трети даватели на услуги користење на оваа метода во наше име. Pixel tags и web beacons се ситни графички слики поставени на одредени страници на нашите интернет страници или во нашите e-mail пораки и тие ни овозможуваат да воочиме дали сте спровеле определени дејствија. Кога ќе пристапите на тие страница или отворите или кликнете на e-mail порака pixel tags и web beacons генерираат не-лични идентификациски информации за тоа дејствие. Pixel tags ни овозможуваат мерење и подобрување на нашето разбирање на прометот на посетителите и нивното однесување на нашите интернет страници и исто така ни дава можност да ја оцениме успешноста на нашите промоции и нивната ефикасност. Исто така за истата цел можеме да ги користиме pixel tags и web beacons алатките на нашите Поврзани друштва и/или Маркетиншки партнери.

Оваа изјава за заштита на личните податоци се однесува само на употребата и објавувањето на информациите кои ги собираме од Вас. Другите интернет страници на кои може да се пристапи преку нашите интернет страници имаат свои сопствени изјави за доверливост и собирање на податоци, како и за начините на нивното користење и објавување на тие страници. Ако се префрлите на било која таква страница, Ви препорачуваме да ја прегледате изјавата за заштита на личните податоци на таа страница. Ние не сме одговорни за начинот и условите на работење на трети лица.

Малолетни лица помлади од 18 години не смеат да ги користат нашите интернет страници. Ние не собираме или задржуваме информации од било кого кој е помлад од 18 години, па според тоа ниту еден дел од овие интернет страници не е дизјниран на начин да привлече било кого кој е помлад од 18 години.

Јавно достапни делови. Ние можеме да обезбедиме подрачја на нашите интернет страници каде можете јавно да објавите информации за себе, можете да комуницирате со други или да давате оценки за производите, рестораните и да поставите медиумска содржина. Овие информации можат да им бидат достапни на другите корисници и друштва и можат да се појават на други интернет страници или web пребарувачи, па според тоа овие информации можат да ги прочитаат, собираат и користат и други лица. На пример, ако покрај јавната оценка на ресторанот ја наведете својата e-mail адреса, би можеле да добиете несакани пораки. Ние немаме контрола над тоа кој ги чита Вашите пораки или што другите корисници можат направат со информацијата која доброволно ќе ја објавите. Затоа ве молиме за претпазливост при објавувањето на било какви лични информации.