За нас

Име: ИДИПИ КОМ ДООЕЛ
Адреса: ул. Јабланица бр. 5А, Скопје
ЕДБ: 4080012526901
ЕМБС: 6764053

Моб: +389 70 767 461
E-mail: contact@lapaj.mk

Банка: УНИ Банка АД СКОПЈЕ
Сметка: 240010002347283

Контакт

Вашето име

Вашиот e-mail

Предмет

Вашата порака